Viesti viisaasti

Viestintävalmennus Leena Jaakkola

 
 


Henkilökohtaisen tuen lisäksi järjestän valmennusta isoillekin joukoille; johtoryhmille, viestinnän ammattilaisille, esimiehille ja asiantuntijoille. Valmennukset toteutetaan asiakkaan järjestämissä tiloissa. 

Tässä on valmiita ehdotuksia, mutta voimme yhdessä myös miettiä, mitä juuri sinä tai organisaatiosi tarvitsette.


Hyvä esiintyjä

Jokainen ihminen osaa esiintyä, jos uskaltaa olla oma itsensä. Sparrataan yhdessä, mietitään miten maneereista pääsee eroon ja nautitaan siitä, että tärkeistä asioista puhuminen on helppoa ja kivaa. Saat vinkkejä esiintymiseen, jännityksestä iloitsemiseen ja itsesi jatkuvaan kehittämiseen esiintyjänä. Samalla käydään läpi, mistä hyvä esitys syntyy ja miten tehdään power point, jota halutaan seurata. Harjoituksissa käytetään apuna videointia.


Henkilökohtainen viestintä

Viestintä ei ole vaikeaa, mutta se vaatii aikaa ja paneutumista. On tärkeää tunnistaa, miten oma viestintäsi vaikuttaa läsnäolijoihin. Asiaa sinulla on, ja se pitäisi saada ulos niin, että muut ymmärtävät ja hyväksyvät, mitä puhut tai kirjoitat. Räätälöidään sinulle siis henkilökohtaisen viestinnän kehittymispaketti. Selvitetään mitä voisit tehdä paremmin, jotta saat haluttuja tuloksia aikaan. Mietitään yhdessä, mitä viestinnän keinoja ja kanavia sinun kannattaa käyttää.


Mediavalmennus

Kun toimittaja soittaa.. (2 h)

Tapaamisen aikana käydään läpi perusasiat siitä, miten valmistautua median kanssa työskentelyyn. Valmennus sopii sekä ryhmille että henkilökohtaisena valmennuksena.

Mediaesiintyminen (3x 1,5 h) 

Valmennuksessa käydään lävitse Q&A:n(kysymys- ja vastauslistojen) tekeminen, harjoitellaan ja mietitiään uusia näkökulmia ja parhaita tapoja vastata ja esiintyä. Harjoitukset videoidaan ja niiden pohjalta päätetään kehittymiskohteet

 

Mediasuhteet (3 h)

20 vuotta mediasuhteiden hoitoa on opettanut aika paljon. Valmennuksen aikana käydään läpi kokemuksia ja suunnitellaan työkalupakkia omien mediasuhteiden hoitoon. Lisäksi on mahdollisuus tunnin mittaiseen valmennukseen sosiaalisen median hyödyntämisestä omassa työssä.

 

Sosiaalisen median kanavat ja hyöty (2h)

Valmennuksessa käydään lävitse käytetyimmät sosiaalisen median kanavat. Lisäksi puidaan esimerkkejä hyvin onnistuneesta sosiaalisen median käytöstä ja tarvittaessa luodaan esim. tilit kahteen sosiaalisen median kanavaan.


Kriisiviestintä (3 h)

Hyvällä, ajoissa suunnitelulla viestinnällä voidaan ehkäistä kriisien syntyä. Mutta jos kriisi on päällä, on hyvä pitää jäitä hatussa ja tietää, miten ja mitä kannattaa viestiä. Valmennuksen aikana käydään lävitse sekä hyviä että huonoja esimerkkejä ja tarvittaessa laaditaan kriisiviestinnän ohjeet. 

Tarvittaessa tulen apuun myös silloin, jos taivas on jo putoamassa niskaan.

 

Muutosviestintä

Muutoksen viestintä, ryhmävalmennus (3 h)

Viisas viestintä ja sitouttaminen ovat muutoksen onnistumisen tärkeimmät työkalut. Tuntien aikana käydään lyhyesti läpi hyviä ja huonoja esimerkkejä muutosviestinnästä. Kurssin aikana opit tunnistamaan muutoksen eri vaiheita organisaatioissa, pohdit ihmisten sitouttamista ja lopuksi saat perustyökalupakin muutoksen viestintää varten.

Kurssi sopii niin henkilöstöasiantuntijoille, viestijöille kuin ylimmälle johdollekin.

 

Henkilökohtainen sparraus - veturi meni, vaunut jäivät asemalle (2 x 2 h)

Tämä valmennus on tarkoitettu organisaation ylimmälle johdolle ja muutoksen viestinnästä vastaaville henkilöille  

Ylimmälle johdolle on tärkeää miettiä muutoksen eri vaiheet ja viestintä jo ennen kuin muutokset ovat muiden tiedossa. Sparrauksen aikana mietitään yhdessä näkökulmat, ongelmat ja niiden ratkaisut sekä tehdään alustava viestintä- ja sitouttamissuunnitelma.


Strategian viestinnän suunnittelua ja viestintäsuunnitelmien sparrausta

Silloin kun tarvitset ulkopuolisen, kokeneen näkemyksen strategian, johtamisviestinnän ja viestintäsuunnitelman toimivuudesta. Joskus kokonaisuudet näkyvät selkeämmin, kun niitä katsoo kauempaa.


Viestinnän ABC alalle juuri tulleille (3h tai 2x4h)

Viestinnän perustyökalupakki, jonka jälkeen on perustieto siitä, mitä viestijän työhön kuuluu ja miten viestintää voidaan hoitaa tehokkaasti, vaikka resurssit ovat vähäiset. 


Vaativampi paketti (2x 4 h)räätlöidään viestintäjohtajille, joille viestinnän johtaminen on ihan uusi juttu. Sopii kaikille, jotka saavat vastuulleen viestinäorganisaation, mutta ovat hankkineet kannuksensa markkinoinnin, journalismin tai muun kokemuksen kautta.